Začiatky fungovania Karate v Senci siahajú do septembra roku 1989, kedy bol uskutočnený prvý nábor cvičencov. Zakladateľmi tohoto oddielu boli Ing. Florian Horváth a Aladár Dolán. Po šiestich mesiacoch cvičenia a prvých úspešných skúškach technickej vyspelosti sa oddiel začlenil medzi ostatné oddiely telovýchovnej jednoty Šport club Senec.

Dňa 10.01.1994 sa oddiel osamostatnil a bolo založené občianske združenie Sport centrum Senec s hlavným zameraním na cvičenie Karate a iných bojových umení. V súčasnosti má oddiel Karate SCS 40 členov z toho 30 detí s povinnou školskou dochádzkou. Medzi členov oddielu patria aj cvičenci z okolitých obcí.

Od 01.01.1990 sa zúčastňovali členovia oddielu na súťažiach okresnej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne, na ktorých dosahovali a dosahujú veľmi pekné výsledky a bolo minimum súťaží, odkiaľ cvičenci nepriniesli medailu. Doteraz najväčším úspechom oddielu bolo umiestnenie dvoch borcov Filipa Rázgu a Jána Šlachtiča na 1. mieste na Majstrovstvách ČSFR mládeže v roku 1993. Od roku 1993 sa každý rok prebojujú cvičenci na Majstrovstvá Slovenska.

Oddiel od 01.01.1990 do 31.12.1995 bol členom Západoslovenského zväzu karate a iných bojových umení.

Od 01.01.1996 do 31.08.2001 bol členom Bratislavského zväzu karate a iných bojových umení.

Od 01.09.2001 do 31.8.2003 bol členom Asociácie karate Bratislava. Súčasne od svojho vzniku bol členom Slovenského zväzu karate a iných bojových umení.

Od 01.09.2003 do 31.12.2005 bol členom Slovenskej federácie karate a bolo nám pozastavené členstvo v Slovenskom zväze karate a iných bojových umení.

Od 01.01.2006 bolo obnovené členstvo v Slovenskom zväze karate a iných bojových umení, ktorý je zároveň členom EKF, WKF, IOC, CEKL a v Asociácii karate klubov Bratislava / AKKB/

Štruktúra

 
  Predseda SCS    Ing. Florian Horváth
       
  Tréneri 

 

Florian Horváth (4 DAN)

Imrich Mezei (2 DAN)

Denis Záthurecký (1 KYU)

Gabriela Drugová (1 KYU)

   

 

  Skúšobní komisári

 

Ing. Florian Horváth