Partneri klubu   

Hlavným partnerom klubu je NADÁCIA ALLIANZ vďaka ktorého podpore sme sa mohli zučastniť na regionálnych aj na celoslovenských súťažiach, rozširiť počet tréningov a zabezpečiť kvalitné materiálno-technické vybavenie. ĎAKUJEME!